Ηλεκτρολογικά

Quest Holdings – Ηλεκτρική εγκατάσταση

Ηλεκτρική εγκατάσταση  στο ισόγειο κτίριο γραφείων – εργαστηρίων της Quest Holdings –Αργυρουπόλεως 2Α.

(Εργοδότης:  Infoquest)