Κρατική ενίσχυση λόγω COVID-19

Στα πλαίσια για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης  με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, η EFCC IKE, έλαβε τις εξής ενισχύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών  του COVID-19 Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 Επιστρεπτέα προκαταβολή 2

Εμπορική συνεργασία Pylis – EFCC

Toν Ιούλιο του 2019 υπογράψαμε εμπορική συμφωνία με την εταιρεία Pylis. H PYLIS είναι εταιρεία τεχνολογίας που εξειδικεύεται στην ασφάλεια. Με τεχνολογία αιχμής, παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες φρουρών και θυρωρών, αντικαθιστώντας τη φυσική παρουσία προσωπικού ασφαλείας. Εξασφαλίζει καθολική θωράκιση του φυλασσόμενου χώρου, ενώ περιορίζει τις δαπάνες ασφαλείας κατά 50-70%.

BNI GLOBAL CONVENTION 2019

Βαρσοβία, Νοέμβριος 2019 Είμασταν εκεί! Είμαστε μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο που έχουν τα ίδια πιστεύω, τίς ίδιες αξίες και τις ίδιες ανησυχίες με εμάς: συνεργασία & ανάπτυξη.