Βασικές Υπηρεσίες

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

  • Δομημένη καλωδίωση
  • Δίκτυα Δεδομένων και Φωνής IP
  • Δίκτυα WiFi
  • Internet of Things (IoT)
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Κατασκευή Computer Room