Βασικές Υπηρεσίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Ισχυρά-Ασθενή ρεύματα
  • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
  • Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος
  • Αυτοματισμοί Κτιρίων
  • Συστήματα Ασφαλείας
  • Συντήρηση Εξοπλισμού