Τηλεπικοινωνιακά

ΕΟΠΥΥ – Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης δικτύου δεδομένων

Προμήθεια και Εγκατάσταση Δομημένης  Καλωδίωσης Δικτύου Δεδομένων στο κτίριο του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι

(Εργοδότης:  Unisystems).