Ηλεκτρολογικά

Δημαρχείο Κορυδαλλού – Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο νέο Δημαρχείο Κορυδαλλού

(Εργοδότης: Κ. Πατίδης ΑΤΕ)