Φωτοβολταϊκό πάρκο 2MW

21 ημερολογιακές ημέρες χρειάστηκαν για την κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης νέου Φωτοβολταϊκού πάρκου στην Θεσπρωτία.

Οι εργασίες που πραγματοποίησαν τα συνεργεία μας είναι:

  • Ηλεκτρική σύνδεση φ/β πλαισίων μεταξύ τους
  • Εγκατάσταση γειώσεων
  • Εγκατάσταση γενικών καλωδίων ΑC & DC
  • Εγκατάσταση γενικών καλωδίων Μέσης Τάσης
  • Εγκατάσταση καλωδίων παρακολούθησης των κεντρικών Inverter DC
  • Σύνδεση καλωδίων AC & DC στους Inverter DC
  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση των οικίσκων
  • Σύνδεση πινάκων DC & AC.
  • Σύνδεση δύο υποσταθμών, Μετρήσεις VLF
  • Commissioning και παράδοση του έργου

Pin It on Pinterest

Scroll to Top