Συντήρηση Data Center του Δήμου Αθήνας για το 2018

Η εταιρία μας συντηρεί σειρά από Data Center εταιρειών και οργανισμών με απόλυτη επιτυχία.

Ο Δήμος της Αθήνας μας ανέθεσε για ακόμη ένα χρόνο την συντήρηση του Data Center του. Η  αδειάλειπτη λειτουργίας του «Κέντρου Δεδομένων» του Δήμου της Αθήνας αποτελεί σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα για την λειτουργία του Δήμου.

Η εταιρεία μας συντηρεί εξοπλισμό διαφόρων κατασκευαστών που αποτελείται από Γεννήτρια, UPS, κλιματιστικά, συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεσης κλπ.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top