ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Πυρόσβεση – Πυροπροστασία
 • Ύδρευση – Αποχέτευση
 • Κλιματισμός – Αερισμός
 • Γεωθερμία – Ηλιοθερμία
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • Συντήρηση Εγκαταστάσεων

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ξηρή δόμηση
 • Ψευδοροφές
 • Υπερυψωμένα δάπεδα
 • Χρωματισμοί
 • Ξυλουργικά
 • Χωματουργικά-Εκσκαφές

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ενεργειακό Προφίλ
 • Μετρητές Ενέργειας
 • Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης
 • Διαχείριση Ενέργειας
 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
 • Υπηρεσίες Energy Manager
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ >

Εάν είστε αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, εταιρία πληροφορικής ή ιδιώτης,

στην εταιρία μας θα βρείτε τους συνεργάτες που χρειάζεστε για την εγκατάσταση σας,

ώστε να έχετε αξιοπιστία, ταχύτητα, άψογη συνεργασία και άριστο τεχνικό αποτέλεσμα.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση πλήθους μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, αερισμού και πυρόσβεσης.

Διακρινόμαστε για την ποιοτική εκτέλεση, την συμμόρφωση με τις διεθνείς και τοπικές προδιαγραφές και παραδίδουμε έργα με το «κλειδί στο χέρι».

Για την υλοποίηση των έργων μας χρησιμοποιούμε προσεκτικά επιλεγμένα υλικά γνωστών κατασκευαστών και τα συνεργεία μας έχουν εμπειρία σημαντικά μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων με δυνατότητα εκτέλεσης έργων πανελλαδικά.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε οικοδομικά έργα εστιασμένης εμβέλειας, μικρότερης κλίμακας όπως διαμόρφωση χώρων με ξηρή δόμηση, ψευδοροφές, υπερυψωμένα δάπεδα, χρωματισμούς, ξυλουργικές εργασίες - κατασκευές, προτείνοντάς σας αρχιτεκτονικές λύσεις σε συνεργασία με πολύ έμπειρους μηχανικούς της αγοράς.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσφέρουμε σειρά ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που βασίζονται στην εγκατάσταση ελεγκτικών - καταγραφικών μηχανισμών κατανάλωσης.

Με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων μέτρησης και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, επιτυγχάνονται ποσοστά εξοικονόμησης από 5 έως και 50%.

Έργα
925
Πελάτες
90
Πρίζες ισχυρά-ασθενή/έτος
200
Καλώδιο χιλιόμετρα/έτος
95

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αξιόπιστα και γρήγορα

Βρείτε σε μας τον κατάλληλο επαγγελματία για το έργο σας!