ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO-9001

ISO 9001:2015

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

ISO-27001

ISO 27001:2013

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NEXANS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΒΑ/2005

Ασφάλεια Εγκατάστασης του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σκρά 1-3, 176 73 Καλλιθέα, Αθήνα

Pin It on Pinterest

Scroll to Top