Κρατική ενίσχυση λόγω covid-19

Στα πλαίσια για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης  με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, η EFCC IKE, έλαβε τις εξής ενισχύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών  του COVID-19

  1. Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1
  2. Επιστρεπτέα προκαταβολή 2

Pin It on Pinterest

Scroll to Top