Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και Fiber to the Office στα νέα γραφεία της North P&I Club

Ένα έργο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και υψηλών αρχιτεκτονικών απαιτήσεων παραδόθηκε πρόσφατα από την εταιρία μας

Σε συνεργασία με την Interior Architect, Leonora Papadopoulou (μελέτη και κατασκευή), έγιναν οι εγκαταστάσεις των παρακάτω:

  • Ολοκληρωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη.
  • Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών με την πλέον σύγχρονη υποδομή του Fiber to the Office όπου εξυπηρετεί IP τηλεφωνία και χρήστες υπολογιστών με 1Gb ανά χρήστη.
  • Εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, συναγερμού και Access Control.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης και μικροφωνικής εγκατάστασης για σεμινάρια και παρουσιάσεις.
  • Υποστήριξη στην παραμετροποίησης του δικτύου και εκπαίδευση των χρηστών στα συστήματα που εγκαταστάθηκαν.
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από τους παρόχους ΟΤΕ και ΔΕΗ στον πελάτη.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top