Νέα

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και Fiber to the Office στα νέα γραφεία της North P&I Club.

Ένα έργο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και υψηλών αρχιτεκτονικών απαιτήσεων παραδόθηκε πρόσφατα από την εταιρία μας

Σε συνεργασία με την Interior Architect, Leonora Papadopoulou (μελέτη και κατασκευή), έγιναν οι εγκαταστάσεις των παρακάτω :

  • Ολοκληρωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη.
  • Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών με την πλέον σύγχρονη υποδομή του Fiber to the Office όπου εξυπηρετεί IP τηλεφωνία και χρήστες υπολογιστών με 1Gb ανά χρήστη.
  • Εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, συναγερμού και Access Control.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης και μικροφωνικής εγκατάστασης για σεμινάρια και  παρουσιάσεις.
  • Υποστήριξη στην παραμετροποίησης του δικτύου και εκπαίδευση των χρηστών στα συστήματα που εγκαταστάθηκαν.
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από τους παρόχους ΟΤΕ και ΔΕΗ στον πελάτη.