Εμπορική συνεργασία Pylis – EFCC

Toν Ιούλιο του 2019 υπογράψαμε εμπορική συμφωνία με την εταιρεία Pylis.

H PYLIS είναι εταιρεία τεχνολογίας που εξειδικεύεται στην ασφάλεια. Με τεχνολογία αιχμής, παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες φρουρών και θυρωρών, αντικαθιστώντας τη φυσική παρουσία προσωπικού ασφαλείας. Εξασφαλίζει καθολική θωράκιση του φυλασσόμενου χώρου, ενώ περιορίζει τις δαπάνες ασφαλείας κατά 50-70%.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top