Εκπαίδευση στελεχών μας στην Nexans

Την 1η Φεβρουαρίου 2018 η Nexans Cabling Solutions παρουσίασε το “1ο Engage Partner Forum” στο Μουσείο της Porche στην Στουγκάρδη της Γερμανίας.

Το Engage είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο αποδεικνύει τη δέσμευσή να βοηθάμε τους πελάτες σε κάθε βήμα της οικοδόμησης μιας ευέλικτης υποδομής πληροφορικής.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια επιλεκτική κοινότητα τελικών χρηστών, συμβούλων, εταίρων εγκατάστασης που θα μοιράζονται τακτικά, βέλτιστες πρακτικές για να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις ψηφιακών υποδομών και να παρέχουν ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η Nexans δίνει τη δυνατότητα στην κοινότητα Engage να κάνει έξυπνες επιλογές για την ψηφιακή υποδομή και να προσφέρει βιώσιμη αξία στους τελικούς χρήστες.

Στελέχη μας παρακολούθησαν το «Nexans Engage Forum at Porsche Museum in Stuttgart» αποκτώντας σημαντική τεχνογνωσία για τους πελάτες μας.

https://www.nexans.gr/eservice/Greece-en/navigatepub_183302_-36285/1st_Nexans_Engage_Partner_Forum.html

Pin It on Pinterest

Scroll to Top