Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την EFCC ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων  αποτελεί δέσμευση.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η EFCC συλλέγει για εσάς, πως χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΚ 679/2016.

Με την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών, αποδέχεστε τη Δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα δήλωση, παρακαλείστε να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η παρούσα Δήλωση ενσωματώνεται και αποτελεί τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου εν γένει.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

 1. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία εταιρείας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας καθώς και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε το email των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας.
 3. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των πελατών μας για σκοπούς τιμολόγησης.
 4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.
 5. Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ
 6. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μην συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κλπ.). Ειδικότερα, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, εθνικότητα, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία, σεξουαλικές προτιμήσεις, οικονομική κατάσταση ή πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τυχόν αδικήματα ή ποινικές καταδίκες αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων και ανήκουν στα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».

Πως Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας (πχ μέσω της φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων του site μας, μέσω τηλεφώνου ή μέσω email), όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών μας. Δεν διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν, τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 1. Eξυπηρέτηση των πελατών μας. Για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες.
 2. Για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης.

Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εκτός, βέβαια, αν λάβουμε προηγουμένως την συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιβάλλεται από το νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωση μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@efcc.gr

Μέτρα προφύλαξης και Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση ή καταστροφή. Έχουμε δημιουργήσει διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως κάμερες παρακολούθησης με καταγραφικό, συναγερμούς, ελέγχους κωδικών πρόσβασης, ελέγχους ασφάλειας δικτύου, διαχείριση αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών κα.

Όλοι οι εργαζόμενοι καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες υπό σύμβαση, έχουν υπογράψει Δήλωση Εμπιστευτικότητας και έχουν νόμιμη υποχρέωση να διαφυλάσσουν τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες και την πολιτική μας. Όλο το προσωπικό μας έχει λάβει σαφείς οδηγίες και εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με το χειρισμό εμπιστευτικών προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Εταιρείας. Εάν είναι αποθηκευμένες λάθος πληροφορίες  -παρ’ όλες τις προσπάθειες μας για τη διατήρηση σωστών και ενημερωμένων δεδομένων- θα τις διορθώσουμε κατόπιν αιτήματός σας.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων: Eυσταθίου Θανάσης
Ε–Mail: ae@efcc.gr
Διεύθυνση:  Σκρά 1-3, 17673, Καλλιθέα, Αθήνα

Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν και εταιρείες συμφερόντων μας. Μπορεί να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες για εσάς με άλλους οργανισμούς οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση απορρήτου, τους νόμους προστασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Οι οργανισμοί ή και τα φυσικά πρόσωπα στους οποίους κοινοποιούνται πληροφορίες είναι Εταιρείες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας μας, ταχυμεταφορείς κούριερ, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δικηγόροι. Δεν θα εκμεταλλευτούμε ούτε θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους εκτός της εταιρείας μας χωρίς την συναίνεση σας. Υπάρχουν όμως φορές που ίσως χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αυτό θα συμβεί μόνο όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή όταν ο νόμος μας επιβάλλει να πράξουμε με αυτό τον τρόπο έτσι ώστε να προστατεύσει εσάς ή άλλα άτομα. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν όταν έχει εκδοθεί επίσημη δικαστική ή εισαγγελική απόφαση ή όταν η κοινή χρήση πληροφοριών με την αστυνομία μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε κακουργηματική πράξη. Όταν πρέπει να διαφυλάξουμε έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας (πχ είσπραξη των απαιτήσεων μας μέσω τρίτων, όπως δικηγόροι.

Τα δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
 3. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεση σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφαλείας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

Cookies

Η εταιρεία EFCC χρησιμοποιεί προαιρετικά cookies στον ιστότοπο της. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούμε στα αρχεία του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. Τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να απορρίψετε τα cookies μας, εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε το επιτρέπει, αλλά, σε αυτήν την περίπτωση, ορισμένα στοιχεία των ιστότοπων μας ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά για εσάς. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να τοποθετούν cookies στον ιστότοπο μας.

Χρησιμοποιούμε τα προαιρετικά cookies μόνο με τη συγκατάθεση σας. Κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον ιστότοπό μας, θα εμφανιστεί ένα banner, ζητώντας σας να μας δώσετε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση προαιρετικών cookies.

Βεβαίως μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας χωρίς να εγκατασταθούν τα cookies. Στο πρόγραμμα περιήγησης σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των λειτουργιών ή να επηρεάσει αρνητικά την χρηστικότητα του ιστοτόπου μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μη συμφωνήσετε με τη χρήση των προαιρετικών cookies χρησιμοποιώντας τη σχετική επιλογή.

Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 16 Απριλίου 2021. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιαδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας (https://efcc.gr/). Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχεται την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top